นโยบายการใช้คุกกี้
(Cookies Policy)

นโยบายคุกกี้

     เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์(https://www.zeezcore.com/) และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (https://______.zeezcore.com) ของบริษัท สมาร์ทโอเคอาร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย ประเภท ลักษณะการใช้คุกกี้ วัตถุประสงค์ รวมถึงทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุกกี้คืออะไร

     คุกกี้คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์

2. ประโยชน์ของคุกี้

     คุกกี้จะบอกให้บริษัทฯ ทราบว่า ท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. การใช้คุกกี้

      บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและเนื้อหาของเว็บไซต์วัตถุประสงค์ทางการตลาด และการจัดทำสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียกดูบนเว็บไซต์ของลูกค้า
     คุกกี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เช่น วันที่ เวลา และหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าตามความพึงพอใจและความสนใจของลูกค้ารวมถึงป้องกันและตรวจจับการดำเนินการที่อาจเป็นการต้องห้าม หรือไม่ได้รับอนุญาต สำหรับบริการบางประเภท บริษัทฯ เสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการเก็บรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านไว้ในคุกกี้ได้ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีก เมื่อลูกค้ากลับมายังเว็บไซต์ในภายหลัง
     ทั้งนี้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ อาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันโดยท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น
     บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.zeezcore.com/ สำหรับประเภทคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้งาน
สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

3.1 คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies)

     ถ้าคุณแสดงความเห็นบนเว็บไซต์ของเรา คุณอาจจะเลือกเข้าสู่การบันทึกชื่อ อีเมลและเว็บไซต์ของคุณในคุกกี้ นี่จะเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับคุณโดยที่คุณไม่ต้องกรอกรายละเอียด

3.2 คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ (Performance Cookies)

     คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯรู้จักท่านมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป อย่างไรก็ดีข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

4. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 

     เว็บไซต์บางส่วนของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึง อาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามตรวจสอบอื่นของผู้ให้บริการไม่อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายการใช้คุกกี้นี้ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

5. ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในปุปกรณ์ของท่าน

คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์
คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง
Persistent cookies สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของท่านทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งต่อๆ ไปของท่านง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของท่านมากขึ้น

6. ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ 

     ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต การปิดการทำงานคุกกี้บางประเภทอาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น อย่างไรก็ตามบริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้บางประเภทของท่านหากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อไปถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ที่ระบุข้างต้น ท่านสามารถศึกษาวิธีการจัดการคุกกี้ต่ามรายละเอียดของแต่ละเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน หรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี

     บริษัทอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นจากท่าน ซึ่งบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท หรืออาจส่งประกาศแจ้งให้ท่านทราบโดยตรง

8. รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท สมาร์ทโอเคอาร์ จำกัด
อีเมล : info@zeezcore.com

 

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound